Har du en projektidé?


light-bulb-376929_1920

Projektansökan, från idé till färdigt dokument

Tanken bakom detta dokument är att det ska hjälpa dig att få färdigt en projektansökan via Initiativbyrån.

Initiativbyrån är en ideell förening, vars syfte är att hjälpa medlemmar att få igenom allmännyttiga projekt och att göra det enklare för projektledare att se var man behöver lägga sin tid och energi. Inget är tråkigare än att lägga ned en massa tid för att sedan upptäcka att det varit totalt onödigt.

 

Varför Initiativbyrån?

Så vad gör Initiativbyrån till en bra plattform för din ansökan? Vad är det som Initiativbyrån erbjuder?

Initiativbyrån erbjuder först och främst rådgivning. Vi kan göra en första analys av din idé och belysa de områden som kan vara besvärliga för ditt projekt. Vi kan följa upp och kontakta folk med diverse kompetenser tack vara våra medlemmars nätverk. Och vem vet, kanske sitter någon på precis den kontakt du behöver.

Att vara medlem i Initiativbyrån ger dig möjligheten att träffa andra som är engagerade i samhällsnyttiga projekt.

Via www.initiativbyran.se kan man hålla sig uppdaterad om vad som pågår inom Initiativbyrån och även söka hjälp med sitt eget projekt. Roger Pettersson  är anställd på heltid av Initiativbyrån och han blir glad av att få hjälpa dig med ditt projekt.

Hur gör jag?

  • Du har en idé du tror kan fungera.
  • Bolla din idé med andra. (Första testet av idén)
  • Projektidé: Formulera vad du vill åstadkomma och skriv ned detta, om du vill ha hjälp med detta kan Initiativbyrån hjälpa dig!
  • Projektplan: Formulera vad du behöver göra och hur du skall göra detta. Även när du ska göra detta. En detaljerad plan med väl genomtänkta tidsbaserade mål har en mycket större chans att lyckas.
  • Ansökan: Nu har du förhoppningsvis hittat vilken organisation som passar din projektplan och som kan finansiera ditt framtida projekt. Ansökan är troligen det viktigaste dokumentet du kommer skriva och behöver vara väldigt noggrant genomförd.
  • När du har skickat in din ansökan och fått svar av finansiären vill vi att du skriver en rapport till Initiativbyrån som presenterar hur du upplever att samarbetet med Initiativbyrån har fungerat, så att vi kan bli bättre.

 

spiral-926736_1920De första stegen:

Först skaffar du dig en fantastisk idé, i det här stadiet behöver du inte ha en klar och färdig plan. Det räcker med en grundidé som du tycker är bra nog att arbeta vidare på. När du känner att du har din idé klar och tydlig bör du söka upp några som du kan bolla idén med, det är alltid bra att få feedback. Här kan du kontakta Initiativbyrån för att antingen få ett första bollplank, eller för att bli guidad till personer inom Initiativbyråns nätverk som har en kompetens inom området du vill arbeta med.

Projektidén behöver nu skrivas ned ordentligt, att formulera idén skriftligt kan vara lite besvärligt, men ett välskrivet dokument kan hjälpa mycket med att presentera din idé för andra. Du kommer med stor sannolikhet att vilja ha andra med dig i ditt projekt och det är mycket lättare att rekrytera folk till ditt projekt om du kan presentera en tydlig idé.

 

Projektplan

Du kommer behöva åtminstone en grundläggande plan för ditt projekt. Hur mycket tid är det du vill lägga på att hitta en finansiär? Hur mycket tid vill du lägga på att undersöka om det finns någon annan som gör det du vill göra redan?  Att sätta några deadlines för projektet är ett bra sätt att garantera att projektet rör på sig. Det kan vara svårt att uppskatta hur mycket tid vissa delar av ansökan kommer att ta, gör vad du anser är en rimlig gissning och försök att hålla dig till den. (ex. om två veckor ska vi vara klara med att söka finansiärer)

När du använder dig av Initiativbyrån som hjälp behöver du presentera din projektplan och projektidé för styrelsen så fort som möjligt så att styrelsen kan ta ett beslut angående ditt projekt. Styrelsen behöver se din projektidé för att se om det är ett projekt som stämmer överens med Initiativbyråns värdegrund. När styrelsen godkänt din idé och gett klartecken att gå vidare så kommer du få en kontaktperson tilldelad ditt projekt, denna person är den som är ansvarig för att sköta kommunikation mellan projektet och styrelsen för att undvika förvirring.

 

calligraphy-317076_1920Ansökan

Din ansökan till din valda finansiär är nog det viktigaste dokument du kommer skriva under utvecklingen av ditt projekt. Det är värt att lägga ned extra tid på din ansökan så att den är alldeles perfekt. Många finansiärer tar emot många ansökningar och det är väldigt viktigt att du presenterar dig på ett korrekt och professionellt sätt.

 

Projektstart

Nu har du skrivit en ansökan och fått godkänt, vad ska du göra sedan? Detta är svårt att specificera då det varierar väldigt mycket från projekt till projekt och bör diskuteras med styrelsen eller den person som styrelsen utsett till din kontaktperson.

 

Rapport

Oavsett vilket svar du har fått från finansiären vill vi att du presenterar en rapport till Initiativbyrån. Denna rapport ska innehålla resultatet från ansökan, vad som fungerat bra och vad som fungerat mindre bra. Du får gärna utvärdera Initiativbyråns stöd för ditt projekt och om detta fungerat som det ska.