Länkar och tips


Här kan du hitta länkar till sidor som antingen erbjuder ekonomisk hjälp till projekt, eller har information som du kan ha nytta av i ditt projekt.

Arvsfonden:

Här kan du ansöka om bidrag för projekt som har med barn, ungdomar och funktionshindrade personer att göra. Arvsfonden har även en hel del resurser som kan hjälpa dig att formulera din projektidé.

Temagruppen Unga i arbetslivet:

Temagruppen Unga i arbetslivet samlar och sprider kunskaper och erfarenheter från de arbetsmarknadsprojekt, ESF-projekt, riktade till unga som drivs åren 2015 – 2017 med medel från Europeiska Socialfonden. Projektet är en fortsättning på föregående projektperiod åren 2007 – 2013.

Verksamt:

Verksamt.se är ett samarbete mellan Bolagsverket, Skatteverket och Tillväxtverket för dig som: Funderar på att starta, ska starta, redan driver eller vill utveckla ett företag.

Konsument:

Konsument.se är en sida som innehåller många viktiga resurser för personer med funktionsnedsättningar.