Om Initiativbyrån


Hur Initiativbyrån startade

Idén till Initiativbyrån uppkom när Margareta Pettersson och Stefan Karlsson ville vända sin situation som arbetslösa till något positivt och skapa egna möjligheter för anställning. De hade en tanke om att skapa en mötesplats där man tillsammans med andra personer som inte hade arbete skulle kunna få utrymme att utveckla sina idéer och få stöd för att kunna genomföra dem, tanken utvecklades vidare och föreningen Initiativbyrån skapades.

Syftet med Initiativbyrån var att vara en mötesplats och idéplattform för personer som ville engagera sig och arbeta i projektform samt ta tillvara personers initiativ och ge stöd att realisera projektidéer. Tanken var att skapa meningsfull sysselsättning och arbete samtidigt som Initiativbyråns medlemmar utförde något positivt för samhället.

 

Initiativbyråns vision

Initiativbyråns övergripande mål är att se till att så många samhällsnyttiga projekt som möjligt blir framgångsrikt genomförda.

Vi är övertygade om att många av de som idag är arbetslösa har stora ambitioner och mycket bra idéer, det är dessa som Initiativbyrån vill fånga upp. Initiativbyrån ämnar stödja dessa personer i genomförandet av sina projekt från början till slut och ta med sig den erfarenheten till vidare projekt.

Initiativbyrån ska utveckla sin plattform så att föreningen kan ge sina medlemmar de resurser de behöver för att gå från idé till färdigt projekt.

Initiativbyråns vision är att vara en idéverkstad, bestående av medlemmar med ett brett spektrum av erfarenheter och bakgrunder.