Vårt erbjudande


Kortfattat erbjuder Initiativbyrån:

  • Att vara ditt bollplank
  • Att förmedla relevanta kontakter från våra medlemmars nätverk
  • Att hjälpa till med formulera och uttrycka din projektidé
  • Att agera stöd vid skrivandet av projektplaner
  • Att bistå vid skrivandet av finansieringsansökningar
  • Fortsatt stöd efter lyckad ansökan

Initiativbyrån är intresserade av alla idéer och vi svarar gärna på dina frågor.

Välkommen!